Ghostwriter | 3 min read

Ghostwriting Opiniestuk De Standaard: "Waarom ook de school van Ilena auteursrechten moet betalen"

In ghostwriting schreef ik onlangs een opiniestuk. Mijn twee opdrachtgevers hadden niet enkel een belangrijke stem in het debat over de auteursrechten, ze wilden deze ook luider laten klinken in De Standaard. © HANS HERMANS

Op zich is het geen voorwaarde om ghostwriting voor iemand of een bedrijf te doen, maar het is extra meegenomen als ik zo als freelance journalist de mening kan versterken die ikzelf aanhang.

Dat was in dit opinieartikel over waarom een billijke vergoeding voor de creatie van lees- en leermateriaal een noodzaak is, zeker zo. Het copyright zoals het vandaag in België bestaat is de garantie op sterke content. Dit mag niet uitgehold worden.

Lees even mee:

Ilena is 11 jaar. Haar juf gaf haar onlangs een hoofdstuk uit een jeugdboek mee, op A4 gekopieerd uit het originele boek. Haar huiswerk? Het hoofdstuk lezen en zelf het vervolg van het verhaal verzinnen. Haar fantasie liet ze heerlijk de vrije loop. Zo liet ze de schimmige, sluwe vos vervellen tot een eerlijk dier dat kleinere dieren in het bos hielp!

Een mooi verhaal. Des te meer dat de auteur die het originele boek schreef vandaag eerlijk verloond wordt voor het hergebruik van zijn werk in de klas. Want net zoals elke school, hogeschool en universiteit in België betaalt de school van Ilena een jaarlijkse forfaitaire bijdrage aan Reprobel. Voor de prijs van een paar kopjes koffie per leerling per jaar verwerven educatieve instellingen het recht om kopieën te nemen van fragmenten uit boeken en leerboeken, om prenten af te drukken en te tonen in de klas, enzovoort.

Niet te verantwoorden uitzondering

opinieartikel-ghostwriting_hans-hermans
"Auteurs moeten gestimuleerd blijven om sterke verhalen te blijven creëren. Dit kan enkel met een eerlijke vergoeding."

Europa zet dit systeem van eerlijke vergoedingen voor creatief werk vandaag op de helling met één van haar artikels in de Richtliijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. Want wanneer het Europees Parlement op 20 juni artikel 4 zou stemmen, maakt het een niet te verantwoorden uitzondering op het copyright voor educatieve doeleinden.

Elke lesgever, trainer en opvoeder zou dan voortaan gratis boeken, e-boeken, magazines, kranten en online content mogen hergebruiken voor educatieve doeleinden. En dat zonder limieten. Zonder vergoeding te betalen voor wie zijn energie en geld investeerde in het creëren en publiceren ervan.

Dit gaat niet alleen in tegen alle principes van de vrije markt die Europa hoog in het vaandel draagt. Het is een onverwachte, financiële en inhoudelijke aanslag op wie vandaag hard werkt om deze content te creëren. De illustrator die schoolboeken en kinderboeken illustreert, de vertaler die buitenlandse verhalen leesbaar maakt voor onze kinderen, de algemene of educatieve uitgever die het risico neemt om nieuwe (leer)boeken op de markt te brengen...

Zorgvuldig opgebouwde ecosysteem beschermen

Versta ons niet mis. Natuurlijk vinden we dat onze jeugd zo ruim mogelijk toegang moet krijgen tot boeken, kranten en andere publicaties om te leren lezen. Om te leren over onze wereld, te groeien en een kritisch vermogen op te bouwen. Natuurlijk moet Ilena haar fantasie en taalvaardigheid kunnen aanscherpen op een aanzet van een professionele auteur.

Maar net die auteur en alle betrokkenen moeten gestimuleerd blijven om sterke boeken en content te schrijven en uit te brengen. Het zorgvuldig opgebouwde ecosysteem van (…)

Lees hier het volledige opiniestuk Wie kopieert, moet ook denken aan wie creëert.

opinieartikel_ghostwriting_hans-hermans
Opinieartikel in De Standaard verdedigt recht op eerlijke vergoedingen voor creatievelingen.

© Dit is een artikel van Hans Hermans geschreven voor Alexis Dragonetti, Voorzitter GAU (Groep Algemene Uitgevers) en Dirk Vanderborcht, Voorzitter GEWU (Groep educatieve en wetenschappelijke uitgevers). Het werd gepubliceerd op de opiniepagina van De Standaard.

Contacteer freelance journalist Hans Hermans voor je eigen unieke en sterke zakelijke content. Als ghostwriter versterkt hij ook jouw mening!

Volg hier verder het nieuws over de nieuwe Europese auteursrichtlijn
https://finniancolumba.be/eu-parlement-keurt-nieuwe-richtlijn-auteursrecht-goed/

Related stories